Zając, P. (2012) „Dorobek kulturalny cystersów obrzańskich przy końcu XVIII w. oraz cysterskie archiwalia, rękopisy i druki zachowane w klasztorze w Obrze”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (7), s. 83–104. doi: 10.14746/e.2012.7.4.