Krzyślak, B. (2012) „Kościół św. Jana Ewangelisty w Bralinie. Przyczynek do dziejów ewangelickiej architektury sakralnej na pograniczu śląsko-wielkopolskim”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (7), s. 155-174. doi: 10.14746/e.2012.7.7.