Szczepaniak, M. (2012) „Zapytania kard. Augusta Hlonda rozpatrywane przez Kongregację Świętego Oficjum za pontyfikatu Piusa XI”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (7), s. 215-230. doi: 10.14746/e.2012.7.10.