Dąbrowska, M. (2012) „Poznańska „Kultura" (1936-1939). Między literaturą i katolicyzmem”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (7), s. 301–332. doi: 10.14746/e.2012.7.13.