Gądecki, S. (2011) „O poznańskim mieczu św. Piotra”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (6), s. 7–10. doi: 10.14746/e.2011.6.1.