Nosek, E. M. i Stępiński, J. (2011) „Badania metaloznawcze poznańskiego miecza św. Piotra z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (6), s. 77-103. doi: 10.14746/e.2011.6.7.