Szczepaniak, M. (2011) „Między archidiecezją poznańską a prałaturą pilską Casus księdza Linusa Freyera”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (6), s. 113–141. doi: 10.14746/e.2011.6.8.