Rybacki, R. (2011) „Rok 1968 w działalności duszpasterskiej arcybiskupa Antoniego Baraniaka”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (6), s. 211–230. doi: 10.14746/e.2011.6.12.