Dąbkowska, M. (2010) „Poreformacki kościół pw. św. Michała Archanioła w Choczu.Dzieje, architektura i organizacja przestrzeni sakralnej, problematyka konserwatorska”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (5), s. 53–65. doi: 10.14746/e.2010.5.3.