Pukianiec, M. (2010) „Kasata klasztoru benedyktynów w Lubiniu”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (5), s. 83–98. doi: 10.14746/e.2010.5.5.