Taisner, R. (2010) „Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Poznaniu „przy Farze"1 w latach 1893-1904 pod patronatem ks. Antoniego Stychla”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (5), s. 99-136. doi: 10.14746/e.2010.5.6.