Szczepaniak, M. (2010) „Nominacja biskupia księdza Karola Radońskiego i jej kontekst prasowy”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (5), s. 173–194. doi: 10.14746/e.2010.5.9.