Czyżak, M. (2009) „Mikołaj Grosman (ok. 1380-1442), pleban w Waliszewie, ductor laborum ecclesiae sanctae Trinitatis w Gnieźnie. Przyczynek do średniowiecznej biografistyki”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (4), s. 47–69. doi: 10.14746/e.2009.4.2.