Weiss, A. (2009) „Listy biskupa poznańskiego Ignacego Raczyńskiego z lat 1796-1798 do Jana Chrzciciela Albertrandiego”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (4), s. 71–101. doi: 10.14746/e.2009.4.3.