Biesiada, J. (2009) „Programy katolickie w Radiu Poznańskim (1927-1933) i w Polskim Radiu w Poznaniu (1933-1939)”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (4), s. 263-314. doi: 10.14746/e.2009.4.9.