[1]
Z. Zieliński, „Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka”, esdw, nr 2, s. 343-350, lis. 2018.