[1]
I. Lewandowski, „Wątki religijne w twórczości i życiu Klemensa Janickiego (1516-1543)”, esdw, nr 13, s. 7-26, grudz. 2018.