[1]
A. Filipiak, „Pojęcie matetyki we współczesnym dyskursie pedagogicznym i katechetycznym. Zarys problematyki”, esdw, nr 13, s. 203–223, grudz. 2018.