[1]
K. Marciniak, „Przeobrażenia we współczesnym ruchu pielgrzymkowym w Wielkopolsce”, esdw, nr 9, s. 289–320, sty. 2014.