[1]
F. Lenort, „„Gazeta Kościelna« (1843-1849) i „Tygodnik Kościelny» (1850), czyli druga i trzecia inicjatywa czasopiśmiennicza Jana Nepomucena Jabczyńskiego”, esdw, nr 8, s. 207–235, sty. 2013.