[1]
Łukasz Krucki, „Jana Onufrego Gorczyczewskiego panegiryk na okoliczność przyjęcia paliusza przez arcybiskupa Tymoteusza Gorzeńskiego”, esdw, nr 8, s. 317–330, sty. 2013.