[1]
M. Sprenger, „Relikty wczesnośredniowiecznych umocnień obronnych. Ślady przeszłości na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”, esdw, nr 7, s. 23-46, sty. 2012.