[1]
P. Zając, „Dorobek kulturalny cystersów obrzańskich przy końcu XVIII w. oraz cysterskie archiwalia, rękopisy i druki zachowane w klasztorze w Obrze”, esdw, nr 7, s. 83–104, sty. 2012.