[1]
B. Krzyślak, „Kościół św. Jana Ewangelisty w Bralinie. Przyczynek do dziejów ewangelickiej architektury sakralnej na pograniczu śląsko-wielkopolskim”, esdw, nr 7, s. 155-174, sty. 2012.