[1]
M. Dąbrowska, „Poznańska „Kultura" (1936-1939). Między literaturą i katolicyzmem”, esdw, nr 7, s. 301–332, sty. 2012.