[1]
R. Rybacki, „Rok 1968 w działalności duszpasterskiej arcybiskupa Antoniego Baraniaka”, esdw, nr 6, s. 211–230, sty. 2011.