[1]
M. Pukianiec, „Kasata klasztoru benedyktynów w Lubiniu”, esdw, nr 5, s. 83–98, sty. 2010.