[1]
R. Taisner, „Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Poznaniu „przy Farze"1 w latach 1893-1904 pod patronatem ks. Antoniego Stychla”, esdw, nr 5, s. 99-136, sty. 2010.