Wilczyński, L. „Ordynariat Arcybiskupi W Poznaniu I Kancelaria Prymasa Polski W Dwudziestoleciu międzywojennym”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 1, listopad 2018, s. 261-74, doi:10.14746/e.2003.1.14.