Fąka, M. „Dzieje Okupacyjne Kapituły Metropolitalnej W Poznaniu”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 1, listopad 2018, s. 275-92, doi:10.14746/e.2003.1.15.