Kaczmarek, K. „Alicja Szulc: KLASZTORY FRANCISZKAŃSKIE W ŚREDNIOWIECZNEJ WIELKOPOLSCE”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 1, listopad 2018, s. 293-9, doi:10.14746/e.2003.1.16.