Lenort, F. „STUDIA Z HISTORII USTROJU I PRAWA. KSIĘGA DEDYKOWANA JERZEMU WALACHOWICZOWI. Pod Redakcją Henryka Olszewskiego. Poznań 2002 Ss. 495. Prace Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu. Tom VII.”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 1, listopad 2018, s. 306-8, doi:10.14746/e.2003.1.20.