Kóčka-Krenz, H. „Pochówki królewskie W Katedrze poznańskiej”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 2, listopad 2018, s. 39-56, doi:10.14746/e.2006.2.3.