Zieliński, Z. „Polityczne I kościelne Ramy życia I działalności Arcybiskupa Antoniego Baraniaka”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 2, listopad 2018, s. 343-50, doi:10.14746/e.2006.2.14.