Lenort, F. „Jan Walkusz, Twórczość Literacka duchowieństwa Polskiego Na Ziemiach Zaboru Pruskiego W XIX-XX Wieku 1848-1939. Lublin 2002, Ss. 448. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 2, listopad 2018, s. 375-6, doi:10.14746/e.2006.2.19.