Czyżak, Marta. „Marcin Syn Pawła Z Gołocic (zm. 1448) – Wikariusz Katedry I Notariusz kapituły gnieźnieńskiej, Archidiakon I Oficjał Pomorski, Skryptor Kanonu Mszalnego”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 11, październik 2018, s. 49-65, doi:10.14746/e.2016.11.2.