Wolniewicz, Marian. „Ze Wspomnień O księdzu Teodorze Korczu Pierwszym Proboszczu W Gorzycach Wielkich”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 11, październik 2018, s. 283-02, doi:10.14746/e.2016.11.10.