Brzeziński, M. „Sanktuaria Archidiecezji poznańskiej – Rola, Zadania, Znaczenie”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 11, październik 2018, s. 303-19, doi:10.14746/e.2016.11.11.