Tomczak, Salezy Bogumił. „Mowa Przy pożegnaniu Wielebnych OO. Reformatów We Wronkach wygłoszona Przez księdza Wincentego Kałkowskiego. Reprint źródła I Komentarz”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 12, październik 2018, s. 101-3, doi:10.14746/e.2017.12.3.