Wilczyński, L. „Pobór kleryków Do Wojska Jako Forma Represji władz Komunistycznych Wobec Kościoła Katolickiego. Alumni-żołnierze Archidiecezji poznańskiej”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 12, październik 2018, s. 173-07, doi:10.14746/e.2017.12.6.