Skierska, I. „Ogłoszenia Parafialne W późnośredniowiecznej Polsce*”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 10, listopad 2018, s. 23-42, doi:10.14746/e.2015.10.2.