Woźniak-Raciborska, M. „Predella Z Przedstawieniem Pokłonu Trzech Króli. Zagadnienie pierwowzorów Graficznych Warsztatu Tryptyku Z Szamotuł. Ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego W Poznaniu”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 10, listopad 2018, s. 43-112, doi:10.14746/e.2015.10.3.