Kronthal, Arthur. „Z Prehistorii Muzeum Archidiecezjalnego W Poznaniu Ein Unbekanntes Posener Museum”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 10, listopad 2018, s. 193-05, doi:10.14746/e.2015.10.7.