Neumann, Piotr Franciszek. „Wspomnienie O Matce Joannie Marii Korytko (1887-1958) Przyczynek Do Historii poznańskich Karmelitanek Bosych”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 10, listopad 2018, s. 285-, doi:10.14746/e.2015.10.10.