Lewandowski, I. „Wątki Religijne W twórczości I życiu Klemensa Janickiego (1516-1543)”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 13, grudzień 2018, s. 7-26, doi:10.14746/e.2018.13.1.