Prokop, Krzysztof R. „Gnieźnieńska „genealogia" biskupów Ziem Polsko-Litewsko-Ruskich. Wokół Prałatów I kanoników Katedry Metropolitalnej gnieźnieńskiej Jana Korytkowskiego”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 9, styczeń 2014, s. 41-90, doi:10.14746/e.2014.9.3.