Gryzińska-Sawicka, N., i M. Poklewska-Koziełł. „Kafel Z wyobrażeniem Madonny Z Dzieciątkiem. Z Badań Archeologicznych Na poznańskim Ostrowie Tumskim”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 9, styczeń 2014, s. 91-108, doi:10.14746/e.2014.9.4.