Pawlak, Paweł, i Paulina Wesołowska. „Nowe Badania Archeologiczne Na Śródce W Poznaniu”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 9, styczeń 2014, s. 109-26, doi:10.14746/e.2014.9.5.