Szczepaniak, M. „Wydział Teologiczny W Poznaniu (1919-1922) W świetle archiwaliów watykańskich”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 9, styczeń 2014, s. 223-36, doi:10.14746/e.2014.9.9.