Kusztelski, Andrzej. „Monachomachia poznańska. Kontrowersje bernardynów poznańskich Z Franciszkanami W Drugiej połowie XVII Wieku”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 8, styczeń 2013, s. 41-62, doi:10.14746/e.2013.8.3.